Kulturarbeider Lindstad

Mitt Navn er Svein Johan Lindstad. jeg kaller meg kulturarbeider og firmaet mitt heter da også Kulturarbeider Lindstad. Jeg tilbyr litt forskjellige tjenester.

Noe av det jeg gjør på kulturfronten er frivillig arbeid og noe er virksomhet som jeg tar betalt for. Ta kontakt dersom du har bruk for noe av det jeg driver med.

Dette er virksomheten min

Kulturarbeider Lindstad
Trubadur Svein Johan Lindstad
Poet
Historieforteller
Møteleder
Konferansier
Gammelnisse på Stenbjørnrød gård
Språkvert på Horten Bibliotek for innvandrere som trenger språktrening.
Leder av Horten Viser og Annet
Tidligere leder av Østnorsk Viseform (regionsleddet til Norsk Viseforum)
Tidligere Webmaster for www.rasanglag.no og facebook sidene deres
Webmaster for www.stenbjornrod.no og facebooksiden
Webmaster  for Kulturarbeider Lindstad