Om Kulturarbeider Lindstad

Foto Vega Lind

Omtale fra Vega Lind: «Lindstad er en habil visetolker som er opptatt av gode sangtekster og å synge på norsk. Han har selv uttalt at «uten kulturen stopper Norge». Man kan kanskje kalle ham en musikalsk konservator som tar vare på den norske visetradisjonen, der han trekker frem den ene visen etter den andre, opp av den sorte hatten, slik at visene får skinne litt ekstra på magisk vis.»

Kulturarbeider Lindstad
Trubadur Svein Johan Lindstad
Historieforteller
Fotograf
Møteleder
Konfransier
Gammelnisse på Stenbjørnrød gård
Språkvert på Horten Bibliotek for innvandrere som trenger språktrening.
Leder av Horten Viser og Annet
Tideligere leder av Østnorsk Viseform (regionsleddet til Norsk Viseforum)
Tidligere styremedlem av Nordvisa (paraply for visesangen i Norden)
Tidligere revisor i Tønsberg kameraklubb og Lysheim Skolekorps.
Tidligere korpsleder og styreleder i Lysheim Skolekorps.
Tidligere leder av Håøyglagets Vise og Lyrikk forum.
Tidligere Webmaster for www.rasanglag.no

Jeg har hele livet vært opptatt med kultur fra jeg begynte i Hyggen
skolekorps på midten av 60 tallet og kjøpte min første gitar som
13 åring og begynte å synge viser.
Startet min første viseklubben på Spikkestad Ungdomskole i 1969.

Seinere flytte jeg til Oslo og drev der med viser, revy, teater og litt
korps. Noregs Ungdomslag og virksomheten i Bygdesamskibnaden i Nordal Brunsgate
var viktig. Der var det et yrende kulturliv. Jeg var for det meste tilknyttet
Håløyglaget, men spilte også revy med Sognelaget og B.U.L. En lærererik tid.

I 1980 etablerte jeg jeg meg i  Vestfold med familie, nærmere bestemt Horten kommune og det er nå mitt hjemsted.

Så ble det korpsvirksomhet i mange år på barnas premisser der jeg var
korpsleder og leder.

Etter en del år i Sideporet Blæseensemble og som korsanger i Ra Sanglag gikk
jeg over til bare å være visesanger.

Nå spiller jeg på mange slags arrangementer og har stor glede av det.

I yrkeslivet var jeg 48 år i Posten Norge AS, 35 år av disse som rådgiver og
leder. Det gav meg en god administrativ ballast, som kommer godt til nytte når
det skal administreres i kulturlivet.

Nå er jeg kulturarbeider på heltid.